Vakbondsrelaties

Vakbondsrelaties, Chemisch productiebedrijf, Antwerpen, 250 personen.

 • Gespannen sociaal klimaat en herhaalde sociale crisissen hebben de werksfeer totaal verpest ​
 • Medewerkers zijn gedemotiveerd door recurrente interne problemen​
 • Absenteïsme verhoogt maand na maand​
 • Investeringsbudgetten worden door de crisis fel beperkt​
 • Toch moet de fabriek efficiënter gerund worden om competitief te worden
 • De uitdaging: medewerkers, maar ook het management aantonen dat ze zelf heel veel kunnen veranderen/verbeteren​
 • Management moet de fabriek opnieuw ‘in handen nemen’ om een downsizing te vermijden

ANALYSE

Luistersessies op alle niveaus (individueel) en in groep voor de ploegen om een aantal pijnpunten van de recente SD Works enquête te verdiepen (geen dubbel werk)

Actiepunten geformuleerd rond volgende thema’s:​

1.Duurzaam vertrouwen directie/ management/medewerkers

2.Toekomstgericht leiderschap vergroten N-1, N-2, N-3 ​ ​

3.Productief tijdbeheer met efficiëntieverbeteringen en afspraken inzake coördinatie​ ​

4.Efficiëntere werkorganisatie uitwerken voor 2 deelactiviteiten​ ​

5.Stimulerende communicatie, coördinatie en overleg ontwikkelen in heel het bedrijf​ ​

6.Inspirerende en wervende strategie in de hele fabriek cascaderen​ ​

7. Vernieuwd dialoog met de sociale partner: blad van het verleden omdraaien, nieuwe afspraken maken in overleg​

AANPAK

 • Stappenplan op 3 jaar
 • Jaar 1: focus op het versterken van het vertrouwen door een betere valorisatie van de N-3
 • Organisatiestructuur hertekend en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd.
 • Initiatief om met een vaste maandelijkse communicatie te starten
 • Maandelijks overleg directie-N-3’s opgestart om vinger aan de pols te houden en meer anticiperend te kunnen werken
 • Aanpak absenteïsme met een duidelijk beleid

RESULTAAT

 • Na zes maanden zag men al de positieve tekenen van een ‘pacificatie’ op sociaal vlak.​ ​
 • Er is werk gemaakt van een hele reeks problemen die hiervoor onder de deurmat werden geveegd of werden verzwegen.​ ​
 • Veel acties hebben geleid naar ‘quick wins’ inzake kostenbesparingen en meer ruimte gegeven voor investeringen die de competitiviteit ten goede komen.​
 • ​ Een aantal pijnpunten van gebrekkig management zijn aangepakt en definitief verholpen​ ​
 • Voor de eerste keer in 30 jaar is 3 jaarlijkse shutdown op tijd en binnen budget gedaan ​
 • De fabriek heeft geleerd dat er heel veel intrinsieke toegevoegde waarde aangesproken kan worden om competitief te blijven

Europese herstructurering

Europese herstructurering, Pharma groep, Europa, 3500 personeelsleden.

 • Integratieoefening na een overname, op Europees niveau​
 • De Europese HQ in België worden naar Zwitserland verhuisd​
 • Er komt een ook een herstructurering in 6 supportdiensten​
 • Het management van de groep heeft helemaal geen ervaring met een dergelijke oefening
 • 12 landen zijn betrokken in de herstructurering​
 • Alle wettelijke verplichtingen moeten strikt geëerbiedigd worden​
 • Synchronisatie van de aankondiging is een kritische succesfactor

ANALYSE

 • Verschillende werksessies met het integratieteam tonen aan dat het bedrijf totaal geen ervaring heeft met een integratieoefening en alle legale en sociale aspecten die ermee te maken hebben.​ ​

 

 • Square Circle wordt aangesteld als sturende kracht van het hele integratieplan op Europees vlak (12 landen betrokken) voor sociale relaties, communicatie, people-, change- en crisismanagement.​

AANPAK

 • Opstelling van een Road Map Masterplan op basis van onze Road Map tool voor herstructureringen.​ ​
 • Laat toe om alle aspecten van de integratieoefening voor te bereiden en op te volgen.​
 • ​ Op basis hiervan betrekken wij de lokale HR om hun eigen Road Map op te stellen onder toezicht van Square Circle.
 • Ongeveer 80 tal werksessies georganiseerd om het hele plan op te stellen
 • Ongeveer 30tal trainingen gegeven over omgaan met veranderingen, communicatie in moeilijke tijden in heel Europa en overtuigend communiceren.​
 • ​ Square Circle organiseert de Social Crisis Masterclass in 3 potentieel kritische landen.​ .

RESULTAAT

 • Aankondiging perfect volgens plan verlopen.​ ​
 • Sociale relaties hebben geen schade geleden. Er is veel zorg besteed aan transparantie en het behoud aan vertrouwen in de voorbereiding van de herstructurering. ​ ​
 • Informatie en consultaties met vakbonden zijn vlot verlopen in alle landen waar deze procedures moesten worden gevolgd.​ ​
 • Het integratieteam en het management hebben de aanpak bestempeld als voornaamste succesfactor in het welslagen van de integratie.​ ​
 • De integratie is volgens plan verlopen.​
 • Onzekerheid bij medewerkers is tot een minimum beperkt​
 • Het management is er ook sterker uit gekomen

Een nieuwe bedrijfscultuur

Nieuwe bedrijfscultuur, Brouwerijgroep, Europa, 2000 werknemers.

 • Onder druk van Europa wordt aan brouwerijen gevraagd om medewerkers te sensibiliseren inzake alcohol ver(mis)bruik
 • Het hele bedrijf moet aangesproken worden​
 • Er zijn specifieke ‘risicogroepen’​
 • Distributie, transporteurs…​
 • Horecaverkopers​
 • Productie​
 • In ons geval ook een 5tal landen​

ANALYSE

 • Een traditionele campagne (vb. met posters) zal niet het beoogd effect hebben​
 • Er wordt geopteerd om de leidinggevenden in te schakelen in de campagne alsook het Fonds dat binnen het bedrijf reeds instaat voor het welzijn van de medewerkers​
 • Een ‘maquette’ van de aanpak wordt opgemaakt en in 3 landen getest. De bevindingen leiden naar de definitieve aanpak
 • Voor de campagne van start gaat worden leidinggevenden geïnformeerd en ‘opgeleid’ (sessies)

AANPAK

Er wordt op 3 niveaus gewerkt​ ​

 

 • Video van 8 minuten (openstelling problematiek)​ ​ Bespreking in groep volgens een specifieke leidraad met hulp van een externe animator​ ​ Afsluiting door leidinggevende: concrete actiepunten en opvolging + informatie over wat het Fonds kan doen voor mensen die er nood aan hebben​
 • Bespreking in groep volgens een specifieke leidraad met hulp van een externe animator​ ​
 • Afsluiting door leidinggevende: concrete actiepunten en opvolging + informatie over wat het Fonds kan doen voor mensen die er nood aan hebben​

RESULTAAT

 • Hele campagne heeft 18 maanden geduurd​ ​
 • Heel positief onthaald door leidinggevenden en medewerkers​
 • In verschillende werksessies zijn problemen met alcoholgebruik bespreekbaar gemaakt​  ​
 • Teambesprekingen: er zijn een hele reeks aanbevelingen gegeven aan sales en distributiemensen om beter te kunnen omgaan met de sociale druk van klanten.
 • Aanbevelingen kwamen van de collega’s zelf, wat ze heel concreet en toepasbaar maken​ ​ ​
   • De brouwerijgroep heeft beseft dat er inzake alcoholgebruik geen uniform beleid was en dat de interne regels (en sanctiebeleid) inzake alcoholgebruik niet echt gekend waren noch consequent toegepast werden

   Een nieuwe toekomst

   Reisorganisatie (Luxe reizen), 30 mensen Brussel.

   • CEO en CFO worden ontslagen (vertrouwensbreuk aandeelhouder)​
   • Nieuwe CEO wordt aangesteld maar het team in Brussel weigert om die te aanvaarden en dreigen met een afsplitsing
   • Een afsplitsing zou het einde van het kantoor betekenen

   ANALYSE

   • Sfeer is heel vijandig tov veranderingen.​
   • ​ CEO en CFO hebben de mensen tegen de aandeelhouder ‘opgestoken’ en waren stiekem al begonnen om een afsplitsing te organiseren ​
   • Nieuwe CEO is heel professioneel, werkt al heel lang in de groep maar in een ander reissegment. Medewerkers willen hem niet aanvaarden omdat hij zogezegd geen ervaring heeft in hun Luxe segment. In feite zouden ze graag zelf het kantoor willen besturen.
   • Medewerkers hebben een document opgesteld met hun eisen tov de aanwerving van een nieuwe CEO. Veel eisen zijn onrealistisch.

   AANPAK

   • Voorstel: geen ‘frontale’ aanval maar medewerkers betrekken in het ‘nieuwe’ project, het reisagentschap van de toekomst.​ ​
   • Hierdoor stap voor stap het vertrouwen winnen in de nieuwe CEO.​ ​
   • Tegelijkertijd de expertise en talenten van medewerkers gebruiken om de activiteit op een nog hoger niveau te plaatsen inzake klantenloyauteit.​ ​
   • Harvard methodologie gebruikt om de visie en de missie van het bedrijf met de medewerkers te bepalen. ​
   • ​Op basis hiervan een strategisch plan opstellen voor 3 jaar.​ ​
   • Alle medewerkers betrekken in de implementatie van het plan.​ ​

   RESULTAAT

   • Heel sterke gedeelde visie en missie opgesteld, waar medewerkers en aandeelhouder 100% achter staan.​
   • ​ Vertrouwen is gegroeid in de CEO.​ ​
   • Bereidheid om aan de toekomst te werken is te merken in de dagdagelijkse verbeteringen (werkorganisatie, opvolging klanten, enz.)​ ​
   • Aandeelhouder is akkoord om medewerkers aandelen te geven.​ ​
   • Een crisis is vermeden. ​
   • Voortbestaan is verzekerd.
   • ​ Implementatie van het strategisch plan: er wordt momenteel overwogen om hiervoor ook SEAM in te schakelen. ​

   Performantieverbetering

   Performantieverbetering, interimbedrijf, België, 600werknemers.

   • In een dalende markt (economische crisis) winstgevendheid in stand houden door het intern potentieel van het bedrijf maximaal te benutten.​
   • Medewerkers hierin betrekken als motor van creativiteit en toegevoegde waarde.
   • Aan de groep bewijzen dat het Belgisch filiaal in staat is om te evolueren, zelfs in een moeilijke markt​
   • Hierdoor toekomstige investeringen vanuit de groep naar België te laten stromen om de positie van het bedrijf te versterken ​

   ANALYSE

   CEO in contact gekomen met socio-economische (SEAM) aanpak in een ander bedrijf waar hij onafhankelijke bestuurder was.​

   Horizontale en Verticale diagnostiek geeft volgende analyse:​ ​

   Hoog potentieel aan economische verborgen performantie ​

   ​ Structurele pijnpunten tussen Sales en Support werken verlammend ​ ​

   Medewerkers HQ missen engagement​ ​

   Management is niet echt bezig met het aansturen van de medewerkers​ ​

   Opleidingen zijn kwalitatief goed maar worden niet benut​ ​

   Aanwezige tools en software zouden veel efficiënter kunnen aangewend worden​ ​

   Veel enthousiasme bij medewerkers om mee te werken aan veranderingen indien management evolueer

   AANPAK

   • Stapsgewijze aanpak
    Stap 1 : 2 business units (BU) + HQ​
    Stap 2: de 2 andere Business units​
    Stap 3. Agentschappen​
   • Berekening economisch potentieel van energie-optimisatie​
   • ​ Actieplannen door en voor medewerkers om energieverlies stapsgewijs aan te pakken​ ​
   • SEAM tool gebruikt om de implementatie van de strategie tot op de vloer te activeren via prioritaire actieplannen op alle niveaus​
   • ​ Opleidingen gegeven over management tools om medewerkers beter aan te sturen​ ​
   • Training of internal “operators” to perpetuate the SEAM approach within the company

   RESULTAAT

   • Jaar 1 na de aanpak: bedrijf gaat 8% vooruit (winst) wanneer de markt -2% doet, dank zij een betere en nauwere samenwerking tussen teams en medewerkers wordt er meer verkocht​ ​
   • Verborgen kosten (energieverlies) omgezet in economische toegevoegde waarde: € 4,9 Mio​ ​
   • Aanpak heeft geleid naar een nieuwe organisatiestructuur om de BU’s beter aan te sturen​ ​
   • Vernieuwing in het management van de BU’s brengt een frisse wind​ ​
   • Bedrijf heeft nu een managementaanpak voor een continue aanpassing aan de marktevoluties​
   • Beslissing om SEAM verder te benutten om het toekomstig potentieel te ontwikkelen

   Productie-eenheid internationale groep

   Productie-eenheid internationale groep
   1500 personen

   • Toenemende kwaliteitsproblemen hebben negatieve impact op productiviteit en leveringsafspraken​
   • Het is moeilijk om de mensen te mobiliseren om er iets aan te doen omdat vakbond alles blokkeert: status quo is voor hen enige optie​
   • Arbeidsongevallen te hoog
   • Fabriek is een jaar voordien overgenomen. ​
   • Nieuwe directie moet een frisse wind doen waaien want de conversiekosten zijn te hoog en er is te weinig flexibiliteit.
   • Indien dit niet gebeurt, staat de toekomst van de fabriek op het spel.​

   ANALYSE

   Luistersessies op basis van vrijwilligers (door vakbond opgelegd). Meer dan 250 pers. ​

   10 specifieke kritische problematieken uit sessies gekomen.​

   Gemis aan credibiliteit en vertrouwen supervisors​

   Gebrek aan luisterbereidheid leiding tov vloer​

   3. Verdeling verantwoordelijkheid op de lijnen​

   4.Productieplanning ontoereikend​

   5.Verlofregeling leidt tot productieverlies​

   6.Onvoldoende toepassing veiligheidsvoorschriften​

   7.Gebrekkige communicatie hele lijn​

   8.Nood aan nieuwe overlegmodus met de vakbonden (verlamming)​

   9.Betere ‘mobilisatie’ medewerkers aan de machines om kwaliteit te verbeteren​

   10.Probleempersonen ​

   AANPAK

   • Keuze om volledig rapport onverbloemd en gedetailleerd aan de hele fabriek voor te stellen (transparantie) via groepssessies​
   • Executive team gecoacht om de strategie op 3 jaar te implementeren en elk niveau tot op de vloer hierin te betrekken.
   • Actie ondernomen om de problemen niet meer alleen top-down aan te pakken maar ook bottom-up door de ploegbazen en medewerkers te betrekken en te valoriseren.
   • Plan uitgewerkt om stap voor stap via een transparant beleid het vertrouwen van vakbonden te winnen en hen via een ‘pedagogische aanpak’ te wijzen op het belang van veranderingen om de toekomst van de fabriek te bestendigen.

   RESULTAAT

   • Cascade voor de implementatie van de strategie is ingevoerd​
   • Communicatie van de inhoud van de luistersessies heeft als catharsis gewerkt. Medewerkers hebben eindelijk hun verzuchtingen openbaar kunnen maken.​
   • Aanpak van de vakbonden kritisch bekeken door medewerkers die wel open staan voor verbeteringen (toekomst).​
   • 10 thema’s zijn aangepakt met concrete voorstellen en acties (stappenplan 3 jaar)​
   • Er zijn persoonlijke problemen tussen Executive Team leden opgelost​
   • Kwaliteit is verbeterd, wordt voortgezet​
   • Relatie vakbonden is minder strak gespannen​

   Grotere transparantie zorgt voor een beter klimaat in de fabriek. Medewerkers worden meer betrokken in de veranderingsprocessen. Belangrijke pijnpunten in de werkorganisatie zijn eindelijk grondig aangepakt.