Home - Strategische projecten succesvol implementeren

Strategische projecten succesvol implementeren

Uw hele bedrijf op één lijn brengen met de missie, visie en waarden, de communicatie van een herstructurering, overname of fusie perfect voorbereiden en uitvoeren, veranderingsprojecten tot een goed einde brengen, de bedrijfscultuur en werkmethodes doen evolueren.

Missie, Visie & Waarden

  • Missie, visie, waarden ontwikkelen die uw bedrijfsdoelstellingen en -strategie ondersteunen
  • Uw medewerkers engageren rond de missie en visie van uw bedrijf, afdeling of team
  • Waarden praktisch implementeren in de dagelijkse werking van elk team

Change & Cultuur

  • Veranderingen realiseren met een impactvolle people- en communicatie aanpak
  • Nieuwe werk-structuren en -methoden helpen implementeren in uw organisatie
  • Een cultuur ontwikkelen die uw organisatie vooruit doet gaan

Interne communicatie en sociale dialoog

  • Effectieve interne communicatie op punt stellen in uw bedrijf
  • Communiceren van veranderingsprojecten, herstructurering, fusies & acquisities
  • Aandacht voor de dialoog met de sociale partners in uw organisatie bij het uitwerken van strategische projecten

Missie, Visie & Waarden

Een sterke missie en visie kunnen communiceren is onmisbaar om duidelijk te maken waar uw organisatie voor staat en wat de meerwaarde is die u brengt. Een missie is uniek en geeft de bestaansreden aan van uw bedrijf. Vertaald in een visie en ondersteund door de waarden, bepaal je de ambities van uw organisatie voor de komende jaren. Dit geheel functioneert als een kompas voor alle medewerkers in uw organisatie. Ons team werkt met u samen om dit voor uw bedrijf uit te werken of te actualiseren en dit ambitieus beeld van de toekomst met al uw medewerkers te delen en hen te betrekken en motiveren om dit samen te realiseren.

Change & Cultuur

Werken aan de cultuur van uw bedrijf of andere ingrijpende veranderingen doorvoeren is moeilijk en vraagt tijd. Indien niet zorgvuldig aangepakt, is de kans groot dat na verloop van tijd alles terugkeert naar het oude. Wij bekijken samen met u wat er nodig is om uw team of organisatie op een succesvolle manier door de verandering te loodsen. Vanuit onze praktijkervaring gebruiken wij tools, workshops en trainingen die praktische ondersteuning bieden op het terrein en u stap voor stap begeleiden in het totale traject van het bepalen van het einddoel en de eerste communicatie tot en met de implementatie en nazorg.

Interne communicatie en sociale dialoog

Een goede interne communicatie die betrokkenheid en verbondenheid met het bedrijf creëert vertrekt vanuit een integrale aanpak die het lijnmanagement betrekt en de feedback genereert om vooruitgang te boeken. Bij de implementatie van strategische projecten is de communicatie naar de medewerkers en sociale partners toe een belangrijke factor voor het welslagen van het project. Wij helpen u bij het formuleren en overtuigend overbrengen van uw boodschap en bij de detailuitwerking van het communicatieplan rond uw project, rekening houdend met de verschillende stakeholders die geïnformeerd en betrokken dienen te worden. U kan ook op ons rekenen voor gerichte, hands-on communicatie coaching.