Home - Projets - Europese herstructurering

Europese herstructurering, Pharma groep, Europa, 3500 personeelsleden.

 • Integratieoefening na een overname, op Europees niveau​
 • De Europese HQ in België worden naar Zwitserland verhuisd​
 • Er komt een ook een herstructurering in 6 supportdiensten​
 • Het management van de groep heeft helemaal geen ervaring met een dergelijke oefening
 • 12 landen zijn betrokken in de herstructurering​
 • Alle wettelijke verplichtingen moeten strikt geëerbiedigd worden​
 • Synchronisatie van de aankondiging is een kritische succesfactor

ANALYSE

 • Verschillende werksessies met het integratieteam tonen aan dat het bedrijf totaal geen ervaring heeft met een integratieoefening en alle legale en sociale aspecten die ermee te maken hebben.​ ​

 

 • Square Circle wordt aangesteld als sturende kracht van het hele integratieplan op Europees vlak (12 landen betrokken) voor sociale relaties, communicatie, people-, change- en crisismanagement.​

AANPAK

 • Opstelling van een Road Map Masterplan op basis van onze Road Map tool voor herstructureringen.​ ​
 • Laat toe om alle aspecten van de integratieoefening voor te bereiden en op te volgen.​
 • ​ Op basis hiervan betrekken wij de lokale HR om hun eigen Road Map op te stellen onder toezicht van Square Circle.
 • Ongeveer 80 tal werksessies georganiseerd om het hele plan op te stellen
 • Ongeveer 30tal trainingen gegeven over omgaan met veranderingen, communicatie in moeilijke tijden in heel Europa en overtuigend communiceren.​
 • ​ Square Circle organiseert de Social Crisis Masterclass in 3 potentieel kritische landen.​ .

RESULTAAT

 • Aankondiging perfect volgens plan verlopen.​ ​
 • Sociale relaties hebben geen schade geleden. Er is veel zorg besteed aan transparantie en het behoud aan vertrouwen in de voorbereiding van de herstructurering. ​ ​
 • Informatie en consultaties met vakbonden zijn vlot verlopen in alle landen waar deze procedures moesten worden gevolgd.​ ​
 • Het integratieteam en het management hebben de aanpak bestempeld als voornaamste succesfactor in het welslagen van de integratie.​ ​
 • De integratie is volgens plan verlopen.​
 • Onzekerheid bij medewerkers is tot een minimum beperkt​
 • Het management is er ook sterker uit gekomen