Implementatie wereldwijde herstructurering

Implementatie wereldwijde herstructurering,
Productie-eenheden internationale groep, 12.000 werknemers,
aanwezig in 15 landen.

 • Meerdere fabrieken worden minder dan 50 % benut met hoge vaste kosten​
 • Conflictuele sociale relaties in meerdere landen, weinig dialoog
 • ​ Sociale discussies meestal met tussenkomst van rechtbanken​ ​
 • Fabrieken maken al jaren verlies​
 • Moederbedrijf wil rendabele fabrieken ofwel sluiting ​
 • Noodzakelijke veranderingen geraken niet geïmplementeerd

ANALYSE

 • Luistersessies tonen gebrek aan alignering over de te volgen strategie​
 • Geen geïntegreerd Europees plan van aanpak, enkel een aantal ad hoc plannen​
 • Europese ondernemingsraad stelt vragen over de transnationale implicaties ​
 • Ondernemingsraden in de verschillende landen vragen duidelijkheid​
 • In een aantal landen zijn er acties via de rechtbank aangespannen om de situatie te verduidelijken​
 • Heel veel veranderingen op korte tijd met weinig resources en opvolging​
 • Geen proactieve benadering van de sociale partners om de veranderingen te kaderen​
 • Credibiliteit van het management in bepaalde locaties is een probleem​
 • Eerstelijns supervisors hebben geen antwoord op vragen van hun team members

AANPAK

 • Visie en missie workshop met executive team om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen​
 • Project charter en project team voor het uitwerken van een operationeel plan voor dit project​
 • In kaart brengen van alle veranderingen en het bepalen van prioriteiten binnen de organisatie​ ​
 • Plan uitgewerkt om stap voor stap via een transparant beleid het vertrouwen van vakbonden te winnen en hen via een ‘pedagogische aanpak’ te wijzen op het belang van veranderingen om de toekomst van de fabrieken te bestendigen​
 • Formele en informele communicatiestructuur opgezet met sociale partners​
 • Concrete afspraken over hoe met mekaar omgaan op een meer constructieve manier.
 • Formele en informele communicatiestructuur opgezet met sociale partners​
 • Concrete afspraken over hoe met mekaar omgaan op een meer constructieve manier.

RESULTAAT

 • Cascade voor de implementatie van de strategie is ingevoerd​
 • Communicatie van de inhoud van de luistersessies heeft als catharsis gewerkt. Medewerkers hebben eindelijk hun verzuchtingen openbaar kunnen maken.​
 • Aanpak van de vakbonden kritisch bekeken door medewerkers die wel open staan voor verbeteringen (toekomst).​
 • Focus op de strategie en praktische implementatie met concrete voorstellen en acties (stappenplan op 18 maanden)​
 • Teams werken beter samen en begrijpen hoe ze afhankelijk van elkaar zijn om resultaten te behalen​
 • Relatie vakbonden is minder strak en minder gespannen​
 • Employee engagement verhoogt door duidelijke communicatie en minder stresserende discussies met vakbonden​

Europese herstructurering

Europese herstructurering, Pharma groep, Europa,
3,500 personeelsleden.

 • Integratieoefening na een overname, op Europees niveau​
 • De Europese HQ in België worden naar Zwitserland verhuisd​
 • Er komt een ook een herstructurering in 6 supportdiensten​
 • Het management van de groep heeft helemaal geen ervaring met een dergelijke oefening
 • 12 landen zijn betrokken in de herstructurering​
 • Alle wettelijke verplichtingen moeten strikt geëerbiedigd worden​
 • Synchronisatie van de aankondiging is een kritische succesfactor

ANALYSE

 • Verschillende werksessies met het integratieteam tonen aan dat het bedrijf totaal geen ervaring heeft met een integratieoefening en alle legale en sociale aspecten die ermee te maken hebben.​ ​

 

 • Square Circle wordt aangesteld als sturende kracht van het hele integratieplan op Europees vlak (12 landen betrokken) voor sociale relaties, communicatie, people-, change- en crisismanagement.​

AANPAK

 • Opstelling van een Road Map Masterplan op basis van onze Road Map tool voor herstructureringen.​ ​
 • Laat toe om alle aspecten van de integratieoefening voor te bereiden en op te volgen.​
 • ​ Op basis hiervan betrekken wij de lokale HR om hun eigen Road Map op te stellen onder toezicht van Square Circle.
 • Ongeveer 80 tal werksessies georganiseerd om het hele plan op te stellen
 • Ongeveer 30tal trainingen gegeven over omgaan met veranderingen, communicatie in moeilijke tijden in heel Europa en overtuigend communiceren.​
 • ​ Square Circle organiseert de Social Crisis Masterclass in 3 potentieel kritische landen.​ .

RESULTAAT

 • Aankondiging perfect volgens plan verlopen.​ ​
 • Sociale relaties hebben geen schade geleden. Er is veel zorg besteed aan transparantie en het behoud aan vertrouwen in de voorbereiding van de herstructurering. ​ ​
 • Informatie en consultaties met vakbonden zijn vlot verlopen in alle landen waar deze procedures moesten worden gevolgd.​ ​
 • Het integratieteam en het management hebben de aanpak bestempeld als voornaamste succesfactor in het welslagen van de integratie.​ ​
 • De integratie is volgens plan verlopen.​
 • Onzekerheid bij medewerkers is tot een minimum beperkt​
 • Het management is er ook sterker uit gekomen

Een nieuwe bedrijfscultuur

Nieuwe bedrijfscultuur, Brouwerijgroep, Europa, 2000 werknemers.

 • Onder druk van Europa wordt aan brouwerijen gevraagd om medewerkers te sensibiliseren inzake alcohol ver(mis)bruik
 • Het hele bedrijf moet aangesproken worden​
 • Er zijn specifieke ‘risicogroepen’​
 • Distributie, transporteurs…​
 • Horecaverkopers​
 • Productie​
 • In ons geval ook een 5tal landen​

ANALYSE

 • Een traditionele campagne (vb. met posters) zal niet het beoogd effect hebben​
 • Er wordt geopteerd om de leidinggevenden in te schakelen in de campagne alsook het Fonds dat binnen het bedrijf reeds instaat voor het welzijn van de medewerkers​
 • Een ‘maquette’ van de aanpak wordt opgemaakt en in 3 landen getest. De bevindingen leiden naar de definitieve aanpak
 • Voor de campagne van start gaat worden leidinggevenden geïnformeerd en ‘opgeleid’ (sessies)

AANPAK

Er wordt op 3 niveaus gewerkt​ ​

 

 • Video van 8 minuten (openstelling problematiek)​ ​ Bespreking in groep volgens een specifieke leidraad met hulp van een externe animator​ ​ Afsluiting door leidinggevende: concrete actiepunten en opvolging + informatie over wat het Fonds kan doen voor mensen die er nood aan hebben​
 • Bespreking in groep volgens een specifieke leidraad met hulp van een externe animator​ ​
 • Afsluiting door leidinggevende: concrete actiepunten en opvolging + informatie over wat het Fonds kan doen voor mensen die er nood aan hebben​

RESULTAAT

 • Hele campagne heeft 18 maanden geduurd​ ​
 • Heel positief onthaald door leidinggevenden en medewerkers​
 • In verschillende werksessies zijn problemen met alcoholgebruik bespreekbaar gemaakt​  ​
 • Teambesprekingen: er zijn een hele reeks aanbevelingen gegeven aan sales en distributiemensen om beter te kunnen omgaan met de sociale druk van klanten.
 • Aanbevelingen kwamen van de collega’s zelf, wat ze heel concreet en toepasbaar maken​ ​ ​
   • De brouwerijgroep heeft beseft dat er inzake alcoholgebruik geen uniform beleid was en dat de interne regels (en sanctiebeleid) inzake alcoholgebruik niet echt gekend waren noch consequent toegepast werden

   Productie-eenheid internationale groep

   Productie-eenheid internationale groep
   1500 personen

   • Toenemende kwaliteitsproblemen hebben negatieve impact op productiviteit en leveringsafspraken​
   • Het is moeilijk om de mensen te mobiliseren om er iets aan te doen omdat vakbond alles blokkeert: status quo is voor hen enige optie​
   • Arbeidsongevallen te hoog
   • Fabriek is een jaar voordien overgenomen. ​
   • Nieuwe directie moet een frisse wind doen waaien want de conversiekosten zijn te hoog en er is te weinig flexibiliteit.
   • Indien dit niet gebeurt, staat de toekomst van de fabriek op het spel.​

   ANALYSE

   Luistersessies op basis van vrijwilligers (door vakbond opgelegd). Meer dan 250 pers. ​

   10 specifieke kritische problematieken uit sessies gekomen.​

   Gemis aan credibiliteit en vertrouwen supervisors​

   Gebrek aan luisterbereidheid leiding tov vloer​

   3. Verdeling verantwoordelijkheid op de lijnen​

   4.Productieplanning ontoereikend​

   5.Verlofregeling leidt tot productieverlies​

   6.Onvoldoende toepassing veiligheidsvoorschriften​

   7.Gebrekkige communicatie hele lijn​

   8.Nood aan nieuwe overlegmodus met de vakbonden (verlamming)​

   9.Betere ‘mobilisatie’ medewerkers aan de machines om kwaliteit te verbeteren​

   10.Probleempersonen ​

   AANPAK

   • Keuze om volledig rapport onverbloemd en gedetailleerd aan de hele fabriek voor te stellen (transparantie) via groepssessies​
   • Executive team gecoacht om de strategie op 3 jaar te implementeren en elk niveau tot op de vloer hierin te betrekken.
   • Actie ondernomen om de problemen niet meer alleen top-down aan te pakken maar ook bottom-up door de ploegbazen en medewerkers te betrekken en te valoriseren.
   • Plan uitgewerkt om stap voor stap via een transparant beleid het vertrouwen van vakbonden te winnen en hen via een ‘pedagogische aanpak’ te wijzen op het belang van veranderingen om de toekomst van de fabriek te bestendigen.

   RESULTAAT

   • Cascade voor de implementatie van de strategie is ingevoerd​
   • Communicatie van de inhoud van de luistersessies heeft als catharsis gewerkt. Medewerkers hebben eindelijk hun verzuchtingen openbaar kunnen maken.​
   • Aanpak van de vakbonden kritisch bekeken door medewerkers die wel open staan voor verbeteringen (toekomst).​
   • 10 thema’s zijn aangepakt met concrete voorstellen en acties (stappenplan 3 jaar)​
   • Er zijn persoonlijke problemen tussen Executive Team leden opgelost​
   • Kwaliteit is verbeterd, wordt voortgezet​
   • Relatie vakbonden is minder strak gespannen​

   Grotere transparantie zorgt voor een beter klimaat in de fabriek. Medewerkers worden meer betrokken in de veranderingsprocessen. Belangrijke pijnpunten in de werkorganisatie zijn eindelijk grondig aangepakt.

   Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

   Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na fusie.
   Aanpassing aan de marktvoorwaarden
   ​ Commerciële organisatie met 550 mensen in Nederland

   • Twee entiteiten met verschillende arbeidsvoorwaarden fusioneren waarbij ze ook onder een CAO vallen ​
   • Huidige ‘defined benefit’ pensioen stelsel niet langer financierbaar​
   • Verkiezing nieuwe ondernemingsraad
    • Gevoelige materie omdat pensioenplannen minder interessant worden.​
    • Eén van de bedrijven is verlieslatend​
    • Het Amerikaans moederbedrijf wil geen staking of werk- onderbrekingen

    ANALYSE

    • Huidige arbeidsvoorwaarden 35 % hoger dan de markt.​ ​
     • Omwille van CAO verplichting moet er een aanpassing komen aan de arbeids- voorwaarden
      • ​ ​Onervaren ondernemingsraad weet niet hoe zich op te stellen​ ​
       • De concurrentie heeft al lang geen ‘defined benefits’ pensioenplannen meer​
        • ​ Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden aan de markt werkt 90 % van het huidige verlies weg​ ​
         • Niet handelen zorgt voor boetes omwille van niet naleving van de CAO

           AANPAK

           • Voorbereiden van de transformatie door gedetailleerde analyse van de huidige en de toekomstige arbeidsvoorwaarden​ ​
            • Gedetailleerde Road Map voor begeleiding van het project​ ​
             • Coaching plan voor leidinggevenden en human resources​ ​
              • Begeleidingsplan voor minder ervaren leden ondernemingsraad ​
               • ​ Project team met juridische dienst, actuaris, human resources, 2 directeurs, en een werknemers- vertegenwoordiger​ ​
                • Gericht communicatieplan om de ganse organisatie op de hoogte te houden van het project inclusief het HQ ​ ​
                 • Analyse individuele weerstand en ‘consequence management’​

                  RESULTAAT

                  • Ingrijpende verandering die iedereen aanbelangt in het bedrijf relatief snel en correct doorgevoerd​ ​
                   • Geen enkele werkonderbrekingen of staking​ ​
                    • Project uitgevoerd in minder dan vier maanden​ ​
                     • 90 % van het verlies weggewerkt​ ​
                      • Duidelijkheid bij alle medewerkers van de bedrijfssituatie
                       • ​ ​ Duidelijkheid bij alle medewerkers betreffende de huidige competitieve verloning ten opzichte van de markt en concurrenten​ ​
                        • Een goed werkende ondernemingsraad waar iedereen bijdraagt aan welke kant van de tafel de persoon ook zit​