Home - Communicatie en crisismanagement

Communicatie en crisismanagement

Bovenaan de lijst met zorgen van de werknemers staat gebrek aan communicatie. Een echt efficiënte oplossing is het continu zoeken naar het juiste evenwicht tussen tools, processen en vaardigheden.

Missie, visie,waarden

 • Zorg dat elke medewerker uw bedrijfsvisie mee tot stand brengt en uitvoert. Zo ontstaat het uniek bedrijf waarnaar klanten en belanghebbenden op zoek gaan.
 • Ons creatief proces – gebaseerd op missie, visie en waarden – werd ontwikkeld volgens onderzoek uitgevoerd door Harvard University.
 • Het creëert een stimulerende werkomgeving waarin mensen hun strategische toegevoegde waarde begrijpen en kunnen bijdragen tot de realisatie van de inspirerende visie waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden van de massa.

  Alignering van de hele organisatie

  • De strategie die van de visie is afgeleid, wordt doorheen de hele organisatie gecascadeerd en door alle medewerkers geïmplementeerd via eenvoudige maar effectieve tools. Deze gedecentraliseerde aanpak verhoogt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel die de sleutel vormen om de doelstellingen te bereiken.
  • Wij organiseren werksessies om de factoren te identificeren die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van de organisatie. Daarbij werken we binnen elke afdeling aan het organisatieplan.
  • Vervolgens zetten we interne communicatiecampagnes op om alle medewerkers mee te krijgen bij de implementatie van het plan. Daarbij wordt gestreefd naar communicatie in beide richtingen.

  Communicatie & crisis

  • Onze geïntegreerde interne communicatieaanpak zal uw medewerkers motiveren om de strategie en de visie van het bedrijf dagelijks te implementeren.
  • Daarvan wordt 20 % centraal beheerd en wordt 80 % aangestuurd door de lijnverantwoordelijken
  • Mediarelaties en mediatraining. We gebruiken een specifieke techniek, gebaseerd op de waarden van de pers, om boodschappen te formuleren en te koppelen aan de vraag van de journalist.  Dit laat ons toe om wat de vraag ook is, de boodschap van de klant mee te geven aan het publiek.
  • Crisisparaatheid : een ééndaagse crisismasterclass die zich buigt over het aanleren of evalueren van crisis-management en communicatie.  We helpen u ook bij het on te spot managen van gelijk welke crisis.