Do’s-and-don’ts van een gedragen employee engagement survey

Jaarlijks naar het medewerkersengagement peilen via een enquête is in vele bedrijven een vaste waarde. Een goede zaak, als je met deze enquête op een serieuze manier aan de slag gaat. Deze blog deelt de do’s-and-don’ts van een gedragen employee engagement survey. Waardevol leesvoer voor management, hr en iedereen die leidinggeeft.

Engagement survey? Een goed idee!

Geëngageerde en loyale medewerkers zijn de beste ambassadeurs voor elke organisatie. Niet verwonderlijk dat de engagement survey bij tal van middelgrote tot grote bedrijven ingeburgerd is. Er zijn heel wat aanbieders op de markt die het uitsturen van een engagementvragenlijst naar al jouw medewerkers vrij eenvoudig maken en die je inzichtelijke rapporten bezorgen over de resultaten.

Maar hoe ga je hierbij best te werk? Hoe haal je het maximale uit deze bevraging?

Bezint eer ge begint

Een bevraging van het personeel creëert verwachtingen. Je biedt medewerkers de gelegenheid om hun stem te laten horen, hun tevredenheid en betrokkenheid uit te drukken en eventuele zorgen of suggesties te delen. Logisch dus dat zij verwachten dat met hun input iets gedaan wordt. Denk hier vooraf over na. Een veelvoorkomende valkuil is om uitsluitend human resources aan te stellen om te bouwen aan engagement. Nochtans is engagement realiseren niet enkel het werk van hr. Betrokkenheid waarmaken is een werk van iedere dag en heeft meer slagkracht via directe leidinggevenden, mét behulp van hr.

Communicatie en maatwerk als accelerators

Een tijdige en duidelijke communicatie over de engagement survey met een goede kadering is noodzakelijk om impact te genereren. Eén mailtje, vaak centraal verstuurd, dat oproept om de survey in te vullen, zal minder respons krijgen dan wanneer de vragenlijst extra wordt gekaderd en gemotiveerd door de rechtstreekse leidinggevende, op een teammeeting bijvoorbeeld of via een extra berichtgeving.

Kan ik mijn bedenkingen anoniem delen? Wat gebeurt er met mijn antwoorden na afloop van de vorige survey. Hoe worden we op de hoogte gesteld over de resultaten? Dit zijn enkele vragen die je best beantwoordt in je begeleidende communicatie bij het uitsturen van de enquête.

De resultaten zijn beschikbaar, wat nu?

Management steekt de koppen bij elkaar en selecteert enkele weloverwogen acties. Gedreven om van resultaat naar actie te gaan, vergeet men soms goed terug te koppelen naar de medewerkers: Wat waren de voornaamste resultaten van de engagement survey? Wat hebben wij daar als management uit geleerd? Welke zijn de resultaten waar we al mee aan de slag willen gaan of de acties die we al geïdentificeerd hebben?

Wie het maximale uit zijn employee engagement survey wenst te halen, gaat nog een stap verder en betrekt de medewerkers zelf op een actieve manier bij het werken met de surveyresultaten: Ga als leidinggevende in dialoog over de resultaten van het eigen team, vraag extra duiding, laat teamleden zelf suggesties doen of stel kleine werkgroepjes samen rond bepaalde thema’s.

Say what you do, and do what you say

Naast een paar “quick fixes” die je snel kan uitvoeren en die wellicht goed zichtbaar zijn voor iedereen, wordt er ook werk gemaakt van zaken die meer tijd vragen en misschien minder zichtbaar zijn. Medewerkers vragen zich dan vaak af waar de survey toe geleid heeft en als dit voor hen niet duidelijk is, dan verdwijnt de zin om een volgende keer de

stem te laten horen.  Square Circle benadrukt daarom het belang van communicatie en vervolgcommunicatie.  “Say what you do, and do what you say”. Koppel terug over genomen of lopende acties, durf ook afbakenen, waar kan je niet op in gaan bijvoorbeeld? Blijf waar mogelijk medewerkers betrekken en versterk zo systematisch het engagement voor jouw bedrijf.

De senior hr- en communicatie-experten van Square Circle zijn alvast beschikbaar om je hr, communicatie en leidinggevenden te versterken binnen dit kader, en zo van je volgende editie een succes te maken.

Contacteer Square Circle >>

Luistersessies die afstand verkleinen en betrokkenheid vergroten

Square Circle verdiept je employee engagement survey met luistersessies. Vertrouwelijke groepsgesprekken met meerdere medewerkers die verschillende posities bekleden ter voorbereiding of na afloop van de enquête. Ze laten je toe om dieper in te gaan op hete hangijzers, drijfveren te ontdekken en eerste oplossingen op te werpen. Onze ervaring leert dat luistersessies meer betekenis geven aan enquêteresultaten. Dat leidt enerzijds tot een hogere bewustwording bij management, hr en leidinggevenden en anderzijds tot meer engagement door personeel. Een win-win!