Transformatie, herstructurering en verandering

De directie heeft de formele bevoegdheid om transformatie- en veranderingsprojecten door te voeren. De echte macht ligt echter in de handen van de… werknemers. Wij reiken expertise en hulpmiddelen aan zodat u het ganse personeel betrekt bij uw veranderingsprojecten.

Engagement van het personeel

  • Analyseren van de percepties en de personeelsbetrokkenheid om de menselijke component tijdens het veranderingsproces efficiënt te kunnen beheren.
  • Ontwikkelen van communicatie-inhoud en tools om werknemers en sociale partners te informeren, waarbij rekening wordt gehouden met de weerstand tegen verandering.
  • Overdracht van expertise en tools aan het management en het middenkader om hen te helpen communiceren en de veranderingen in hun teams op dagelijkse basis aan te sturen.

Herstructurering & Transformatie

  • Ontwikkelen van een effectief stappenplan voor de aankondiging van de herstructurering of transformatie in één of meerdere vestigingen in België of andere Europese landen.
  • Inhoudelijke opmaak van de communicatie voor de ondernemingsraad, de werknemers, de overheid, zakenrelaties, de media, klanten en leveranciers; inclusief Q&A’s en kernboodschappen.
  • Management en communicatietraining voor directie en middenkader om tijdens en na het overleg te kunnen omgaan met onzekerheid binnen het team

In-house resource

  • Tijdelijke in-house expert helpt u om herstructureringen en transformaties tot een goed einde te brengen. Dit is vooral voor bedrijven die weinig ervaring hebben met herstructureringen of die in België of Europa niet over de juiste lokale resources beschikken.
  • Onze expert heeft de leiding gehad over fusies, sluitingen, herstructureringen en de verhuis van activiteiten naar binnen- en buitenlandse locaties.
  • Dit omvatte tevens het juridische en inhoudelijke management voor één of meer vestigingen, ontslag- en vakbondsonderhandelingen.