Arbeidsrelaties en sociale onderhandelingen

Arbeidsrelaties en onderhandelingen mogen niet worden gezien als een noodzakelijk kwaad. Ze vormen investeringen in uw toekomst en komen zowel de klanten, de werknemers als de aandeelhouders ten goede. Als ze goed worden aangepakt, dragen ze bij tot een betere toekomst.

Beheersen van de arbeidsrelaties en sociale onderhandelingen

  • Wij helpen u bij het bepalen van de meest efficiënte strategie en tactiek om een constructieve onderhandeling te voeren. Potentiële scenario’s worden in kaart gebracht zodat u niet hoeft te improviseren
  • Wij helpen u om samen met uw sociale partners vooruitgang te boeken zonder dat u het over alles eens hoeft te zijn. Onze aanpak is gebaseerd op zowel emotionele intelligentie als rationeel redeneren.
  • Wij bieden u onze solide ervaring en helpen u om niet te vervallen in het oude conflictmodel van “wij tegen hen”.

Managen van sociale conflicten

  • Wij coachen u om het beste te halen uit deze situaties. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen voor het probleem en wordt de basis gelegd voor een gezondere cultuur op lange termijn.
  • Wij helpen u de communicatie te herstellen en de stressniveaus binnen de organisatie te beheersen die in dergelijke situaties ontstaan.
  • Wij reiken strategieën en tactieken aan om de situatie te ontmijnen, een einde te maken aan het conflict en de impact ervan te verminderen. W
  • Wij houden na het conflict een spiegel voor en tonen welke lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden

Opbouw van effectieve arbeidsrelaties op lange termijn

  • Wij helpen u om uw investeringen in arbeidsrelaties optimaal te laten renderen en hiernaar te kijken als veranderings- en transformatiemanagement en niet het managen van een éénmalige moeilijke situatie. Hierdoor willen we de omgangscultuur tussen u en uw sociale partners optimaliseren.
  • Toekomstige projecten kunnen sneller worden uitgevoerd.
  • Onze aanpak is gebaseerd op meer dan 30 jaar expertise en een groot aantal interacties en onderhandelingen in veel verschillende landen.