Operationeel risicobeheer

Zaken doen betekent risico’s nemen. Een effectief risicomanagement reikt informatie aan voor een doordachte besluitvorming. Of het nu gaat om strategische oriëntatie, transformatieprojecten of om de bedrijfscontinuïteit van kritische processen bij verstoring.

Projectrisicobeheer

  • Projectrisicoplan voor transformatie- en veranderingsprojecten, met inbegrip van projecten die gericht zijn op IT-transformatie of herstructurering.
  • Formuleren van risico’s voor het project, een volledig geanalyseerd risico-overzicht, actieplannen met toewijzing van verantwoordelijkheid, en metriek om de risico’s in alle fasen van het project te beheersen en te rapporteren.
  • Indien nodig maken wij een kwantitatieve risicoanalyse van de kosten of het tijdschema of van beide, op basis van Monte Carlo-simulatiemethoden.

Operationeel risicobeheer

  • Identificeer, beoordeel en analyseer risico’s die specifiek zijn voor de bedrijfsdoelstellingen en -strategie van uw organisatie.
  • Bied risicoverantwoordelijken een kosten-batenanalyse aan van voorgestelde maatregelen, evenals benchmarking en een stappenplan voor de implementatie van verandering binnen de organisatie.
  • Beheer risico’s in de hele organisatie voor weloverwogen beslissingen op de juiste niveaus door middel van effectieve coördinatie en communicatie.

Businesscontnuiteit

  • Als uw bedrijf geen expertise in huis heeft inzake bedrijfscontinuïteit, zorgen wij voor een bedrijfscontinuïteitsplan dat is afgestemd op de strategische doelstellingen, dat kosteneffectief en meetbaar is, en dat gemakkelijk actueel kan worden gehouden. Wij verzorgen opleidingen om het programma op lange termijn in stand te houden.
  • Wij beoordelen de effectiviteit van bestaande bedrijfscontinuïteitsplannen en bijbehorende managementprocessen .Op basis hiervan wordt een stappenplan gemaakt voor toekomstige verbeteringen.
  • Wij assisteren bij het uitvoeren van bedrijfsimpact analyses. Daarbij bepalen we de na te streven hersteltijden en herstelpunten van de organisatie, en ontwikkelen we plannen voor crisis-/rampenherstel en activiteithervatting, met inbegrip van oefeningen.