Risicoanalyse van grote ERP-investeringen.

 • Het managementteam besloot verouderde Core-IT systemen te vervangen door een ERP-systeem.
 • Het project is technisch complex en een zware financiële investering.
 • Wanneer de financiële resultaten van het bedrijf teleurstellen, vraagt de CEO om een evaluatie van de investering en een risicoanalyse van het projectplan.
  • Er zijn 3 landen bij betrokken.
  • Het managementteam ondersteunt de roadmap van het project niet.
  • Haalbaarheid van het project, zowel technisch als financieel, is essentieel.

  ANALYSE

  • Verschillende werksessies met het management laten zien dat het bedrijf geen ervaring heeft met complexe projecten.
  • Square Circle wordt aangesteld om een evaluatie te maken van de investering en de voorgestelde implementatieroadmap.

  AANPAK

  • Opstellen van drie alternatieve implementatie roadmaps, samen met het projectteam.
  • Interviews met projectbelangrijken om de risicobereidheid van bedrijven en projectrisico’s op hoog niveau te identificeren.
  • Beoordeling van de budgetten, samen met het projectteam en de CFO.
  • Op basis van kritieke onzekerheden in de budgetteringsoefeningen wordt een Palissde @Risk Monte Carlo model opgesteld voor projectkosten en projectplanning.
  • De resultaten van de analyse worden gepresenteerd.

  RESULTAAT

  • Opstellen van drie alternatieve implementatie roadmaps, samen met het projectteam.
  • De ERP-implementatie zal gefaseerd worden geïmplementeerd, in plaats van de aanvankelijk goedgekeurde “Big Bang”-aanpak.
  • Rampenplan is een integraal onderdeel van het herziene plan.
  • De herziene projectkosten en de Value @ Risk zijn gevalideerd door de CFO en vallen binnen de risicobereidheid van het bedrijf.
  • Het projectteam en het leiderschapsteam ondersteunen het herziene plan.