Implementatie wereldwijde herstructurering,
Productie-eenheden internationale groep, 12.000 werknemers,
aanwezig in 15 landen.

 • Meerdere fabrieken worden minder dan 50 % benut met hoge vaste kosten​
 • Conflictuele sociale relaties in meerdere landen, weinig dialoog
 • ​ Sociale discussies meestal met tussenkomst van rechtbanken​ ​
 • Fabrieken maken al jaren verlies​
 • Moederbedrijf wil rendabele fabrieken ofwel sluiting ​
 • Noodzakelijke veranderingen geraken niet geïmplementeerd

ANALYSE

 • Luistersessies tonen gebrek aan alignering over de te volgen strategie​
 • Geen geïntegreerd Europees plan van aanpak, enkel een aantal ad hoc plannen​
 • Europese ondernemingsraad stelt vragen over de transnationale implicaties ​
 • Ondernemingsraden in de verschillende landen vragen duidelijkheid​
 • In een aantal landen zijn er acties via de rechtbank aangespannen om de situatie te verduidelijken​
 • Heel veel veranderingen op korte tijd met weinig resources en opvolging​
 • Geen proactieve benadering van de sociale partners om de veranderingen te kaderen​
 • Credibiliteit van het management in bepaalde locaties is een probleem​
 • Eerstelijns supervisors hebben geen antwoord op vragen van hun team members

AANPAK

 • Visie en missie workshop met executive team om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen​
 • Project charter en project team voor het uitwerken van een operationeel plan voor dit project​
 • In kaart brengen van alle veranderingen en het bepalen van prioriteiten binnen de organisatie​ ​
 • Plan uitgewerkt om stap voor stap via een transparant beleid het vertrouwen van vakbonden te winnen en hen via een ‘pedagogische aanpak’ te wijzen op het belang van veranderingen om de toekomst van de fabrieken te bestendigen​
 • Formele en informele communicatiestructuur opgezet met sociale partners​
 • Concrete afspraken over hoe met mekaar omgaan op een meer constructieve manier.
 • Formele en informele communicatiestructuur opgezet met sociale partners​
 • Concrete afspraken over hoe met mekaar omgaan op een meer constructieve manier.

RESULTAAT

 • Cascade voor de implementatie van de strategie is ingevoerd​
 • Communicatie van de inhoud van de luistersessies heeft als catharsis gewerkt. Medewerkers hebben eindelijk hun verzuchtingen openbaar kunnen maken.​
 • Aanpak van de vakbonden kritisch bekeken door medewerkers die wel open staan voor verbeteringen (toekomst).​
 • Focus op de strategie en praktische implementatie met concrete voorstellen en acties (stappenplan op 18 maanden)​
 • Teams werken beter samen en begrijpen hoe ze afhankelijk van elkaar zijn om resultaten te behalen​
 • Relatie vakbonden is minder strak en minder gespannen​
 • Employee engagement verhoogt door duidelijke communicatie en minder stresserende discussies met vakbonden​